i

Ja det är absolut lagligt för en svensk medborgare, du måste dock vara myndig.